Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1985-1995Tydskrift foar Fryske Taalkunde (TFT)
1839-2006-De Vrije Fries
1836-1899-(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
1829-1835-Friesch jierboeckje
1827-1967-Verslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
1839-1851Aa, A.J. van derAardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (provincie Friesland)
1991Algra, N.E.Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten
1893Andreae, A.J.Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia
1774Anoniem (Eelco Alta)Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
1839Blaupot ten Cate, S.Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt
Gegevens titel
AuteurBreuker, Ph.H.
TitelIt wurk fan Gysbert Japix, diel 1
Jaar1989
PlaatsLjouwert//Leeuwarden
BeschrijvingDissertatie over de belangrijkste Friese dichter uit de vroeg-moderne periode. Het boek geeft in het eerste deel een facsimile van Japix' complete oeuvre waaronder zijn magnum opus De Friesche Rymlerye uit 1668 en behandelt in het tweede deel het leven en de totstandkoming, kenmerken en receptie van het werk van Japix.

Zie ook de delen 2-1 en 2-2 van ditzelfde werk.

ProducentWybo Palstra
SignatuurS 11408
Verwijzingdocument
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?