Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1985-1995Tydskrift foar Fryske Taalkunde (TFT)
1839-2006-De Vrije Fries
1836-1899-(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
1829-1835-Friesch jierboeckje
1827-1967-Verslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
1839-1851Aa, A.J. van derAardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (provincie Friesland)
1991Algra, N.E.Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten
1893Andreae, A.J.Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia
1774Anoniem (Eelco Alta)Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
1839Blaupot ten Cate, S.Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt
Gegevens titel
Auteur-
TitelDe Vrije Fries
Jaar1839-2006
Plaats-
BeschrijvingVoor de cultuurgeschiedenis van Friesland is de De Vrije Fries - een van de oudst bestaande tijdschriften van Nederland - een onmisbare bron. Het tijdschrift werd aanvankelijk in onregelmatig verschijnende afleveringen uitgegeven door het in 1827 opgerichte Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en het bevat zo'n 1000 wetenschappelijke bijdragen over Friese archeologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, taalkunde en literatuur.

Op Wumkes.nl is tevens een door H. Spanninga gemaakte Inhoudsopgave en register te vinden: pdf en xls .

Tot nu toe zijn de jaargangen van 1839 tot en met 1930 op de site geplaatst.

ProducentW.D. Palstra
Signatuur3132 G bis
Verwijzingwebsite
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?