Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1985-1995Tydskrift foar Fryske Taalkunde (TFT)
1839-2006-De Vrije Fries
1836-1899-(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
1829-1835-Friesch jierboeckje
1827-1967-Verslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
1839-1851Aa, A.J. van derAardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (provincie Friesland)
1991Algra, N.E.Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten
1893Andreae, A.J.Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia
1774Anoniem (Eelco Alta)Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
1839Blaupot ten Cate, S.Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt
Gegevens titel
AuteurHalbertsma, J.H.
TitelHulde aan Gysbert Japiks bewezen
Deel 1
Jaar1824
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingHet Gysbert Japiksfeest dat op 7 juli 1823 in Bolsward werd gehouden, geldt als een belangrijk beginpunt van de moderne Friese literatuur. Joost Halbertsma - oud-predikant van Bolsward en een van de founding father van de Friese beweging - was een van de organisatoren van deze huldiging. In dit eerste dele van de Hulde staat zijn redevoering afgedrukt samen met aantal lofdichten door de eerste generatie moderne Friese schrijvers.
ProducentW.D. Palstra
SignatuurFBH 1082
Verwijzingdocument
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?