Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1985-1995Tydskrift foar Fryske Taalkunde (TFT)
1839-2006-De Vrije Fries
1836-1899-(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
1829-1835-Friesch jierboeckje
1827-1967-Verslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
1839-1851Aa, A.J. van derAardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (provincie Friesland)
1991Algra, N.E.Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten
1893Andreae, A.J.Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia
1774Anoniem (Eelco Alta)Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
1839Blaupot ten Cate, S.Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt
Gegevens titel
Auteur-
Titel(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
Jaar1836-1899
Plaats-
BeschrijvingDe Friesche Volksalmanak was de voortzetting van het => Friesch Jierboeckje. Het verscheen in drie telkens opnieuw genummerde series: als respectievelijk Friesche Volksalmanak (1-17; 1836-1853), Nieuwe Friesche volks-almanak (1-14; 1854-1866) en - na een onderbreking van 18 jaar - opnieuw als Friesche volksalmanak (1884-1899).

Vele bekende Friese schrijvers en (dilettant-)geleerden uit Friese burgerlijke kringen droegen, soms in het Fries, meestal in het Nederlands, bij aan de Volksalmanak. Het blad bevat in totaal 1274 literaire en historische bijdragen. Een index op deze artikelen zal binnenkort beschikbaar komen.

ProducentW.D. Palstra
SignatuurFRYS 01.41 frie
Verwijzingwebsite
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?