Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1985-1995Tydskrift foar Fryske Taalkunde (TFT)
1839-2006-De Vrije Fries
1836-1899-(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
1829-1835-Friesch jierboeckje
1827-1967-Verslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
1839-1851Aa, A.J. van derAardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (provincie Friesland)
1991Algra, N.E.Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten
1893Andreae, A.J.Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia
1774Anoniem (Eelco Alta)Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
1839Blaupot ten Cate, S.Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt
Gegevens titel
AuteurDotingh, J. (?)
TitelHet verward Frieslandt, of Omstandig beright, vervattend in sigh de beroerten, oneenigheden en verwarringen, ontstaan onder de ingeseetenen van voorsz. provincie. Als mede 't geene by de Gecommitteerden op de Doele vergadert is voorgevallen, zedert den 5
Jaar1749
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingUitgebreid verslag, inclusief documentatie, van het zogenaamde Doelistenoproer in 1749, vermoedelijk geschreven door de Friese rechtsgeleerde Johannes Dotingh.

Waarschuwing: tekstherkenning van achttiende-eeuws drukwerk is weinig betrouwbaar.

ProducentW.D. Palstra
Signatuur3398 G
Verwijzingdocument
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?