Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1985-1995Tydskrift foar Fryske Taalkunde (TFT)
1839-2006-De Vrije Fries
1836-1899-(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
1829-1835-Friesch jierboeckje
1827-1967-Verslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
1839-1851Aa, A.J. van derAardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (provincie Friesland)
1991Algra, N.E.Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten
1893Andreae, A.J.Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia
1774Anoniem (Eelco Alta)Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
1839Blaupot ten Cate, S.Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt
Gegevens titel
Auteur-
TitelFriesch jierboeckje
Jaar1829-1835
PlaatsLieauwerd/Leeuwarden
BeschrijvingHet Friesch jierboeckje was het eerste Friestalige tijdschrift. Het werd uitgegeven door het "Friesch Genootschip foar Schijd-, Adheyte- in Teal-kinde" en verscheen bij de Leeuwarder uitgever G.T.N. Suringar in zes afleveringen tussen 1829 en 1835 (jaargang 1832 is nooit verschenen). De eveneens op deze site gepubliceerde Friesche volks-almanak kan worden gezien als een, overigens niet meer onder auspiciƫn van het Fries Genootschap uitgegeven, opvolger.
ProducentW.D. Palstra
Signatuur3152 TL
Verwijzingwebsite
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?