Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1985-1995Tydskrift foar Fryske Taalkunde (TFT)
1839-2006-De Vrije Fries
1836-1899-(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
1829-1835-Friesch jierboeckje
1827-1967-Verslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
1839-1851Aa, A.J. van derAardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (provincie Friesland)
1991Algra, N.E.Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten
1893Andreae, A.J.Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia
1774Anoniem (Eelco Alta)Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
1839Blaupot ten Cate, S.Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt
Gegevens titel
Auteur-
TitelVerslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
Jaar1827-1967
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingOnder wisselende titels (zie daarvoor de catalogus van Tresoar onder het gegeven signatuurnummer) verschenen tussen 1827 en 1967 de jaarverslagen van het Fries Genootschap. Daarin staan niet alleen de handelingen van het Genootschap vermeld, maar ook de ledenlijsten en de lijsten met aanwinsten van het Fries Museum. Vooral deze lijsten vormen een prachtige bron voor de geschiedenis van kunst en cultuur in Friesland.

Er wordt naar gestreefd om deze serie hier zo spoedig mogelijk compleet te publiceren.

Na 1967 werden de jaarverslagen opgenomen in de De Vrije Fries

ProducentW.D. Palstra
Signatuur3133 G
Verwijzingwebsite
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?