Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1686Huber, UlrikHeedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk, deel 1
1686Huber, UlrikHeedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk, deel 2
1749Dotingh, J. (?)Het verward Frieslandt, of Omstandig beright, vervattend in sigh de beroerten, oneenigheden en verwarringen, ontstaan onder de ingeseetenen van voorsz. provincie. Als mede 't geene by de Gecommitteerden op de Doele vergadert is voorgevallen, zedert den 5
1774Anoniem (Eelco Alta)Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
1824Halbertsma, J.H.Hulde aan Gysbert Japiks bewezen
Deel 1
1827-1967-Verslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
1829-1835-Friesch jierboeckje
1832Rask, R.Friesche Spraakleer
1834Hettema, Montanus de Haan,Jurisprudentia Frisica, of Friesche regtkennis. Een handschrift uit de vijftiende eeuw.

Deel 1

1834 (1677)Hildarides, JohannesIt aade Friesche terp, of Kronyk der Geschiedenissen van de vrye Friesen
Met bijvoegsels en aanteekeningen van J. van Leeuwen
Gegevens titel
AuteurHuber, Ulrik
TitelHeedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk, deel 1
Jaar1686
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingUlrik Huber (1636-1672) was professor in de rechten aan de universiteit van Franeker. In Heedendaegse rechtsgeleertheyt gaf hij een volledig overzicht van het rechtssysteem in Friesland.

Omvang: 45 Mb

Opmerking: De OCR-herkenning van drukwerk voor 1800 is problematisch.

ProducentWybo Palstra
Signatuur1118 R
Verwijzingdocument
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?