Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1836-1899-(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
1989Breuker, Ph.H.It wurk fan Gysbert Japix, diel 1
1892Veen, S.D. vanAanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst der predikanten in de Hervormde gemeenten van Friesland
1839-1851Aa, A.J. van derAardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (provincie Friesland)
1890Helten, W.L. vanAltostfriesische Grammatik
1863Colmjon, G.Beknopte Friesche spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd
1889Blom, Ph. vanBeknopte Friesche spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd
1852Haan, E. de, en R. ZetstraBeknopte geschiedenis van Friesland, bewerkt tot een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
1852Meindersma, D.Beknopte Geschiedenis van Friesland, bewerkt tot een Leesboek voor de Hoogste Klasse der Lagere Scholen
1943Wumkes, G.A. e.a. (vert.)Bibel, dat is de hiele Hillige Skrift bifetsjende al de Kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint
Gegevens titel
Auteur-
Titel(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
Jaar1836-1899
Plaats-
BeschrijvingDe Friesche Volksalmanak was de voortzetting van het => Friesch Jierboeckje. Het verscheen in drie telkens opnieuw genummerde series: als respectievelijk Friesche Volksalmanak (1-17; 1836-1853), Nieuwe Friesche volks-almanak (1-14; 1854-1866) en - na een onderbreking van 18 jaar - opnieuw als Friesche volksalmanak (1884-1899).

Vele bekende Friese schrijvers en (dilettant-)geleerden uit Friese burgerlijke kringen droegen, soms in het Fries, meestal in het Nederlands, bij aan de Volksalmanak. Het blad bevat in totaal 1274 literaire en historische bijdragen. Een index op deze artikelen zal binnenkort beschikbaar komen.

ProducentW.D. Palstra
SignatuurFRYS 01.41 frie
Verwijzingwebsite
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?