Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1846Eekhoff, W.Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
Deel 1 (hoofdstukken 1 t/m 7)
1846Eekhoff, W.Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
Deel 2 (hoofdstukken 8 t/m 13)
1875Eekhoff, W.De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden, bevattende voornamelijk de werken van schrijvers uit en over deze hoofdstad van Friesland en hare geschiedenis ... gevolgd door eene geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden
1865Eekhoff, W.Friesland in 1815. Historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo.
1875Eekhoff, W.De stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden, bevattende afbeeldingen van vorsten, beroemde mannen, merkwaardige gebeurtenissen en voorname gebouwen, benevens plattegronden, gezigten, kunstvoortbrengselen en bijzonderheden dezer hoofdstad van Friesland /
1875Eekhoff, W.Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. In 32 platen met historische toelichtingen, benevens eene geschiedenis van het opgerigte Kabinet v
1848Eekhoff, W. en W.W. Buma (?)De Grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der Grietenijen in die provincie
Gegevens titel
AuteurEekhoff, W.
TitelGeschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
Deel 1 (hoofdstukken 1 t/m 7)
Jaar1846
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingEekhoffs Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz., van den vroegsten tijd tot den jare 1846 / uit vele geschiedschrijvers en vooral uit de oorspronkelijke stedelijke bescheiden en andere onuitgegevene bronnen opgemaakt is een stadsgeschiedenis die door zijn helderheid en brongerichte inslag zijn waarde wel behouden heeft. Als archivaris van de stad Leeuwarden kende Wopke Eekhoff (1809-1880) het Leeuwarder archief als geen ander.

Vanwege de omvang is dit indertijd in een enkele band verschenen boek in twee losse delen gesplitst.

ProducentW.D. Palstra
Signatuur3477 G
Verwijzingdocument
 
1 .. 7 / 7  Vragen, inlichtingen of suggesties?