Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1926Wumkes, G.A.Bodders yn de Fryske Striid
1844Niebuhr, B.G.Brieven over Friesland, in het jaar 1808 geschreven
1907Theissen, J.S.Centraal Gezag en Friesche vrijheid,
1934Postma, ObeDe Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen
1883Telting, A.De Friesche stadrechten. Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, 1e reeks, no. 5
1848Eekhoff, W. en W.W. Buma (?)De Grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der Grietenijen in die provincie
1887Feith, J.A. (ed.)De kroniek van Sicke Benninge. 1e en 2e deel (kroniek van van Lemego)
1875Eekhoff, W.De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden, bevattende voornamelijk de werken van schrijvers uit en over deze hoofdstad van Friesland en hare geschiedenis ... gevolgd door eene geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden
1875Eekhoff, W.De stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden, bevattende afbeeldingen van vorsten, beroemde mannen, merkwaardige gebeurtenissen en voorname gebouwen, benevens plattegronden, gezigten, kunstvoortbrengselen en bijzonderheden dezer hoofdstad van Friesland /
1902Feitsma, S.K.De vlugge Fries. Handleiding om zonder onderwijzer in korten tijd Friesch te leeren lezen, schrijven en spreken
Gegevens titel
AuteurWumkes, G.A.
TitelBodders yn de Fryske Striid
Jaar1926
PlaatsBolsward
BeschrijvingGeert Aeilco Wumkes' Bodders yn de Fryske Striid wordt doorgaans eerder als een eerbetoon aan de Friezen die voor de Friese zaak zwoegden (het Friese woord bodzje betekent 'zwoegen') beschouwd dan als een streng wetenschappelijk werk. Door zijn bibliothecariaat was Wumkes echter bijzonder goed thuis ook in de wat minder toegankelijke bronnen. Zijn werk heeft daardoor in ieder geval grote documentaire waarde.
ProducentW.D. Palstra
Signatuur989 fr bis
Verwijzingdocument
 
11 .. 20 / 79  vorige volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?