Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1875Eekhoff, W.De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden, bevattende voornamelijk de werken van schrijvers uit en over deze hoofdstad van Friesland en hare geschiedenis ... gevolgd door eene geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden
1865Eekhoff, W.Friesland in 1815. Historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo.
1875Eekhoff, W.De stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden, bevattende afbeeldingen van vorsten, beroemde mannen, merkwaardige gebeurtenissen en voorname gebouwen, benevens plattegronden, gezigten, kunstvoortbrengselen en bijzonderheden dezer hoofdstad van Friesland /
1875Eekhoff, W.Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. In 32 platen met historische toelichtingen, benevens eene geschiedenis van het opgerigte Kabinet v
1848Eekhoff, W. en W.W. Buma (?)De Grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der Grietenijen in die provincie
1887Feith, J.A. (ed.)De kroniek van Sicke Benninge. 1e en 2e deel (kroniek van van Lemego)
1902Feitsma, S.K.De vlugge Fries. Handleiding om zonder onderwijzer in korten tijd Friesch te leeren lezen, schrijven en spreken
1927Great Frysk KongresGreat Frysk Kongres, Ljouwert 1 en 2 Septimber 1927
1934Guibal, C. J.Democratie en Oligarchie in Friesland tijdens de Republiek
1852Haan, E. de, en R. ZetstraBeknopte geschiedenis van Friesland, bewerkt tot een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Gegevens titel
AuteurEekhoff, W.
TitelFriesland in 1815. Historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo.
Jaar1865
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingGedetailleerd, niet alleen op bronnenstudie maar ook op 'interviews' gebaseerd verslag van de verrichtingen van Friezen in de strijd tegen Napoleon in 1815. Het boekje werd geschreven door Leeuwarder stadsarchivaris Wopke Eekhoff (1809-1880) en uitgegeven door het Fries Genootschap.
ProducentW.D. Palstra
Signatuur3467 G bis
Verwijzingdocument
 
31 .. 40 / 79  eerste vorige volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?