Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1834Hettema, Montanus de Haan,Jurisprudentia Frisica, of Friesche regtkennis. Een handschrift uit de vijftiende eeuw.

Deel 1

1834 (1677)Hildarides, JohannesIt aade Friesche terp, of Kronyk der Geschiedenissen van de vrye Friesen
Met bijvoegsels en aanteekeningen van J. van Leeuwen
1881Hooft van Iddekinge, J.E.H.Friesland en de Friezen in de middeleeuwen. Bijdragen tot de geschiedenis, rechtskennis, muntkunde en geografie der Friesche gewesten, inzonderheid gedurende de elfde eeuw
1686Huber, UlrikHeedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk, deel 1
1686Huber, UlrikHeedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk, deel 2
1852Meindersma, D.Beknopte Geschiedenis van Friesland, bewerkt tot een Leesboek voor de Hoogste Klasse der Lagere Scholen
1844Niebuhr, B.G.Brieven over Friesland, in het jaar 1808 geschreven
1872Ottema, J.G. (ed.)Het Oera Linda-boek
1934Postma, ObeDe Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen
1832Rask, R.Friesche Spraakleer
Gegevens titel
AuteurOttema, J.G. (ed.)
TitelHet Oera Linda-boek
Jaar1872
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingEen van de merkwaardigste handschriften uit de Friese literatuur is het Oera Linda-boek. Het is een zogenaamd door leden van een oer-Friese familie Oera Linda (Over de Linden) bij elkaar verzameld stel teksten, geschreven in een eigen schrift en een eigen taal. Onmiskenbaar is het boek bedoeld als een mystificatie. De receptie is nog merkwaardiger dan het handschrift zelf; het vond namelijk een aanhanger in de figuur van de classicus Jan Gerhardus Ottema, die het boek in 1872 uitgaf.

Zie ook www.oeralindaboek.nl

ProducentW.D. Palstra
SignatuurOLB A 5
Verwijzingdocument
 
51 .. 60 / 79  eerste vorige volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?