Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1834Hettema, Montanus de Haan,Jurisprudentia Frisica, of Friesche regtkennis. Een handschrift uit de vijftiende eeuw.

Deel 1

1834 (1677)Hildarides, JohannesIt aade Friesche terp, of Kronyk der Geschiedenissen van de vrye Friesen
Met bijvoegsels en aanteekeningen van J. van Leeuwen
1881Hooft van Iddekinge, J.E.H.Friesland en de Friezen in de middeleeuwen. Bijdragen tot de geschiedenis, rechtskennis, muntkunde en geografie der Friesche gewesten, inzonderheid gedurende de elfde eeuw
1686Huber, UlrikHeedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk, deel 1
1686Huber, UlrikHeedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk, deel 2
1852Meindersma, D.Beknopte Geschiedenis van Friesland, bewerkt tot een Leesboek voor de Hoogste Klasse der Lagere Scholen
1844Niebuhr, B.G.Brieven over Friesland, in het jaar 1808 geschreven
1872Ottema, J.G. (ed.)Het Oera Linda-boek
1934Postma, ObeDe Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen
1832Rask, R.Friesche Spraakleer
Gegevens titel
AuteurHettema, Montanus de Haan,
TitelJurisprudentia Frisica, of Friesche regtkennis. Een handschrift uit de vijftiende eeuw.

Deel 1

Jaar1834
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingUitgave in drie delen van een gedeelte van de zogenaamde Codex Roorda (Ro), een handschrift uit 1495 dat als Hs R6 wordt bewaard in Tresoar.
ProducentWybo Palstra
Signatuurdummy
Verwijzingdocument
 
51 .. 60 / 79  eerste vorige volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?