Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1840Richthofen, K.O.J.T. vonFriesische Rechtsquellen
1880Richthofen, K.O.J.T. vonUntersuchungen über friesische Rechtsgeschichte, deel 1
1886Richthofen, K.O.J.T. vonUntersuchungen über friesische Rechtsgeschichte, deel 3
1882Richthofen, K.O.J.T. vonUntersuchungen über friesische Rechtsgeschichte, deel 2-1
1882Richthofen, K.O.J.T. vonUntersuchungen über friesische Rechtsgeschichte, deel 2-2
1976Roggen, C.Woordenboek van het Oosterschellings/Wêdenboek fon it Aasters
1888Romein, T.A.Naamlijst der predikanten, sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland, deel 2 (Classes Sneek, Dokkum en Heerenveen)
1886Romein, T.A.Naamlijst der predikanten, sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland, deel 1 (Classes Leeuwarden en Franeker)
1869 caSandwijk, G.Een reisje in de provincien Friesland, Groningen en Drenthe. Een lees- en prentenboek voor de jeugd
1854Sytstra, Harmen SytsesInleiding tot de Friesche spraakkunst
Gegevens titel
AuteurWumkes, G.A.
TitelStads- en dorpskroniek van Friesland, deel 1 (1700-1800)
Jaar1930
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingWumkes' Stads- en dorpskroniek bestaat uit een verzameling van korte samenvattingen van artikelen uit achttiende- en negentiende-eeuwse Friese kranten als ook uit allerlei niet gepubliceerde archiefstukken als statenresoluties of predikantenlijsten.Wumkes' selectiecriteria en zijn bronnen zijn niet altijd even duidelijk, maar desondanks is het boek door zijn precieze manier van dateren goeddeels controleerbaar en als zodanig een waardevolle 'Fundgrube' voor wie in de geschiedenis van Friesland geïnteresseerd is.
ProducentW.D. Palstra
SignatuurD 1326 bis
Verwijzingdocument
 
61 .. 70 / 79  eerste vorige volgende Vragen, inlichtingen of suggesties?