Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1925Sytstra, Onno Harmens en Jan Jelles HofNieuwe Friesche spraakkunst
1883Telting, A.De Friesche stadrechten. Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, 1e reeks, no. 5
1907Theissen, J.S.Centraal Gezag en Friesche vrijheid,
1892Veen, S.D. vanAanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst der predikanten in de Hervormde gemeenten van Friesland
1898Winkler, JohanFriesche naamlijst (Onomasticon Frisicum)
1926Wumkes, G.A.Bodders yn de Fryske Striid
1934Wumkes, G.A.Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 2 (1800-1900)
1930Wumkes, G.A.Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 1 (1700-1800)
1943Wumkes, G.A. e.a. (vert.)Bibel, dat is de hiele Hillige Skrift bifetsjende al de Kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint
Gegevens titel
AuteurWumkes, G.A.
TitelStads- en dorpskroniek van Friesland, deel 1 (1700-1800)
Jaar1930
PlaatsLeeuwarden
BeschrijvingWumkes' Stads- en dorpskroniek bestaat uit een verzameling van korte samenvattingen van artikelen uit achttiende- en negentiende-eeuwse Friese kranten als ook uit allerlei niet gepubliceerde archiefstukken als statenresoluties of predikantenlijsten.Wumkes' selectiecriteria en zijn bronnen zijn niet altijd even duidelijk, maar desondanks is het boek door zijn precieze manier van dateren goeddeels controleerbaar en als zodanig een waardevolle 'Fundgrube' voor wie in de geschiedenis van Friesland geïnteresseerd is.
ProducentW.D. Palstra
SignatuurD 1326 bis
Verwijzingdocument
 
71 .. 79 / 79  eerste vorige Vragen, inlichtingen of suggesties?