Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1925Sytstra, Onno Harmens en Jan Jelles HofNieuwe Friesche spraakkunst
1883Telting, A.De Friesche stadrechten. Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, 1e reeks, no. 5
1907Theissen, J.S.Centraal Gezag en Friesche vrijheid,
1892Veen, S.D. vanAanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst der predikanten in de Hervormde gemeenten van Friesland
1898Winkler, JohanFriesche naamlijst (Onomasticon Frisicum)
1926Wumkes, G.A.Bodders yn de Fryske Striid
1934Wumkes, G.A.Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 2 (1800-1900)
1930Wumkes, G.A.Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 1 (1700-1800)
1943Wumkes, G.A. e.a. (vert.)Bibel, dat is de hiele Hillige Skrift bifetsjende al de Kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint
Gegevens titel
AuteurTheissen, J.S.
TitelCentraal Gezag en Friesche vrijheid,
Jaar1907
PlaatsGroningen
BeschrijvingEen door zijn uitgebreide en verfijnd-kritische bronnengebruik indertijd voorbeeldige historische studieover de vestiging van het Saksisch (1498) en het Bourgondisch (1515) centraal gezag in Friesland. De gymnasiumleraar Johann Samuel Theissen (1874-1936), die op dit boek promoveerde, zag de tegenstelling tussen de - in dit geval Friese - regionale vrijheidsgedachte en aan de andere kant het opgelegd centraal gezag als een centraal thema in de Nederlandse geschiedenis vóór 1795.
ProducentW.D. Palstra
SignatuurFRYS 15.70 thei
Verwijzingdocument
 
71 .. 79 / 79  eerste vorige Vragen, inlichtingen of suggesties?