Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1925Sytstra, Onno Harmens en Jan Jelles HofNieuwe Friesche spraakkunst
1883Telting, A.De Friesche stadrechten. Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, 1e reeks, no. 5
1907Theissen, J.S.Centraal Gezag en Friesche vrijheid,
1892Veen, S.D. vanAanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst der predikanten in de Hervormde gemeenten van Friesland
1898Winkler, JohanFriesche naamlijst (Onomasticon Frisicum)
1926Wumkes, G.A.Bodders yn de Fryske Striid
1934Wumkes, G.A.Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 2 (1800-1900)
1930Wumkes, G.A.Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 1 (1700-1800)
1943Wumkes, G.A. e.a. (vert.)Bibel, dat is de hiele Hillige Skrift bifetsjende al de Kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint
Gegevens titel
AuteurWumkes, G.A.
TitelBodders yn de Fryske Striid
Jaar1926
PlaatsBolsward
BeschrijvingGeert Aeilco Wumkes' Bodders yn de Fryske Striid wordt doorgaans eerder als een eerbetoon aan de Friezen die voor de Friese zaak zwoegden (het Friese woord bodzje betekent 'zwoegen') beschouwd dan als een streng wetenschappelijk werk. Door zijn bibliothecariaat was Wumkes echter bijzonder goed thuis ook in de wat minder toegankelijke bronnen. Zijn werk heeft daardoor in ieder geval grote documentaire waarde.
ProducentW.D. Palstra
Signatuur989 fr bis
Verwijzingdocument
 
71 .. 79 / 79  eerste vorige Vragen, inlichtingen of suggesties?