Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1925Sytstra, Onno Harmens en Jan Jelles HofNieuwe Friesche spraakkunst
1883Telting, A.De Friesche stadrechten. Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, 1e reeks, no. 5
1907Theissen, J.S.Centraal Gezag en Friesche vrijheid,
1892Veen, S.D. vanAanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst der predikanten in de Hervormde gemeenten van Friesland
1898Winkler, JohanFriesche naamlijst (Onomasticon Frisicum)
1926Wumkes, G.A.Bodders yn de Fryske Striid
1934Wumkes, G.A.Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 2 (1800-1900)
1930Wumkes, G.A.Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 1 (1700-1800)
1943Wumkes, G.A. e.a. (vert.)Bibel, dat is de hiele Hillige Skrift bifetsjende al de Kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint
Gegevens titel
AuteurTelting, A.
TitelDe Friesche stadrechten. Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, 1e reeks, no. 5
Jaar1883
Plaats's-Gravenhage
BeschrijvingUitgave van enkele Friese stadrechten door Albartus Telting jr. (1857-1907)
ProducentW.D. Palstra
Signatuurs 405 R
Verwijzingdocument
 
71 .. 79 / 79  eerste vorige Vragen, inlichtingen of suggesties?