De Vrije Fries

   
Zoek in titel, auteur naar:   
Er kan gesorteerd worden op aflevering, auteur of titel; klik hiervoor op de betreffende kolomkop.

AfleveringPagina'sAuteurTitel
23 (1915)140-155Wumkes, G.A.,'s Hofs Sententieboeken als bron voor de geschiedenis van Friesland
9 (1862)270-271Halbertsma, J.H.,(Aanhangsel). De plaatsnamen Ternaard, Ameland, Sneek en Waaxens
19 (1900)435-474Andreae, A.J.,1648-1898, Friesland bij den Vrede van Münster
1 (1839)078-082Buma, W.W.,Aanstelling van Suffridus Petrus tot Historieschrijver van Friesland
7 (1856)203-204Ottema, J.G.,Aanteekeningen
12 (1873)051-064Aanteekeningen 1-13
12 (1873)413-428Hooft van Iddekinge,Aanteekeningen betreffende en opmerkingen naar aanleiding van eene huisvormige Germaansche Lijk-urne, gevonden te Paterswolde
11 (1868)085-144Aanteekeningen en Bijlagen
6 (1853)201-252Ledder, J.,Aanteekeningen omtrent den grafkelder te Wieuwerd, en de natuurlijke mummiën, daarin voorhanden
6 (1853)305-390Dirks, J.,Aanteekeningen van Z.C. von Uffenbach, gedurende zijn verblijf in Friesland in 1710
 
1 .. 10 / 441  volgende laatste